Asiakas saa pienellä hinnalla kuukaudeksi haluamansa taulun lainaksi. Taulun lainaksi antajana sinun tulee määritellä taulusi hinta, sen mukaan määräytyy kuukausimaksu.

Jos lainaaja haluaa lunastaa taulun, vähennetään kuukausimaksu tai maksut hinnasta ja näin lainaajan maksuksi jää erotus. Taideyhdistys ottaa 10 % kuukausimaksusta ja lopun saa taulun tekijä.

Taidelainaamon hoitaja
Petteri Kiljunen
Puhelin: 040 7449409
Sähköposti: juhowhisky.bigsmoke(at)gmail.com

Lainaamon säännöt

1. Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan sopimusta tehdessä. Lainaaja antaa yhteystietonsa taidelainaamolle ja on velvollinen ilmoittamaan muutoksista.

2. Lainausmaksu riippuu teoksen hinnasta:

  • Teoksen hinta alle 200 € – Laianausmaksu kk / 10 €
  • Teoksen hinta alle 201-500 € – Laianausmaksu kk / 20 €
  • Teoksen hinta alle 501-700 € – Laianausmaksu kk / 30 €
  • Teoksen hinta alle 701 -900 € – Laianausmaksu kk / 40 €
  • Teoksen hinta alle 901-1200 euroa – Laianausmaksu kk / 50 €

3. Teoksille tehdään kuntotarkistus ennen lainausta, mahdolliset viat kirjataan lainaussopimukseen ennen teoksen luovuttamista asiakkaalle.

4. Minimilaina-aika on yksi kuukausi. Teoksen voi lunastaa omakseen maksamalla kuukausihintaista lainamaksua, kunnes kokonaishinta on suoritettu. Jos lainaaja haluaa teoksen kesken laina-ajan, niin jo suoritetut lainausmaksut otetaan huomioon pienentäen teoksen hintaa. Teoksen voi ostaa ilman lainaustakin. Taidelainaamo ilmoittaa taideteoksen lunastaneen asiakkaan nimen teoksen tekijälle. Tarvittaessa taidelainaamo lähettää asiakkaalle omistustodistuksen, kun teos on maksettu.

5. Lainausmaksu maksetaan kuukausittain etukäteen sovittuna eräpäivänä. Eräpäivä sovitaan lainauksen yhteydessä.

6. Ensimmäinen lainausmaksu maksetaan käteisellä samalla, kun lainaussopimus allekirjoitetaan. Seuraavat erät maksetaan teoksen tekijän tilille ja Aune Patjaksen taulujen kohdalla yhdistyksen tilille. Asiakkaalle annetaan lainaussopimus tilinumeroineen maksua varten.

7. Asiakkaan on mahdollista maksaa kerralla useampia kuukausimaksuja. Asiakkaan maksamia kuukausimaksuja ei palauteta, jos hän palauttaa teoksen ennen laina-ajan loppua.

8. Palautuksen yhteydessä teoksen kunto tarkistetaan. Lainaaja on velvollinen korvaamaan laina-aikana teokselle tai kehyksille aiheutuneet vahingot. Taidelainaamon vakuutus ei korvaa teoksen laina-aikaa. Teokselle aiheutuneen vahingon suuruuden määrittää teoksen tekijä.